ordbog

prøv din sprogviden

tjene per minute 1.8

giv os din mening

  oversættelse af sønsøn (-en)
f: sønnen, sønner, sønnerne


søndag (-en)
f: søndagen, søndage, søndagene
om søndagen
i søndags
på søndag
sønderjyde (-en)
f: sønderjyden, sønderjyder, sønderjyderne
sønderjysk
f: sønderjysk, sønderjyske
sønnedatter ( )
sønnekone, ( )
sønnesøn (-en)
f: sønnesønnen, sønnesønner, sønnesønnerne
( )  søgehistorie
  søn