ordbog

prøv din sprogviden

tjene per minute 1.0

giv os din mening

  oversættelse af såfremtsåfremt
, ,

  søgehistorie
  såfremt